23/02/19

kihtwām ī-itāpamikot; tāpiskōc sāsay ī-kiskīthitamithit ōma kā-māmitonīthihtahk. “tānīhki īkā ī-ayāt ōta?”

“nama kīkway ikota kītha”

kipihtowīwin. sōskwāc ī-yīwahikīthit.

“namōtha nimithwīthimāw,” itwīw.

kī-naki-waskawīthiwa ikwa oyākanihk isi poko kī-sōhki-kakanawāpahtamithiwa.

“ahāw māka, mithonākosiw wītha. onahtā-pahkwīsikanihkīw ikwa owāskahikaniw wīsta. poko… namōtha nipapakwātīthimon ōti…. ikwa miyāhkosiw.”

“ocipwīw wītha ikwa kikī-atotitin ta-wīciwat.”

“kitatāmimin nā kītha?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *